Nerezové plechy

Vrážení nerezových plechů do vlhkého zdiva

Nerezové plechy s vlnovitým profilem se vrážejí do spar v cihelném zdivu. Nerezové plechy se do spáry zavibrují, zdivo se tedy nepodřezává.

Vhodné do cihelného zdiva, zejména do nekompaktního zdiva a dutinového zdiva vyplněného sypkým materiálem. Občas proveditelné v průběžné spáře i ve smíšeném zdivu.

Narazí-li plech na kámen, může dojít k roztržení nerezového plechu a zaražení je znemožněno.

Ocelové vlnité nerez plechy jsou vráženy do vlhkého zdiva vibračním zařízením. Desky se částečně překrývají či zapadají do sebe zámky a vytvářejí hydroizolaci.

Nerezové plechy se liší obsahem chromu, niklu a molybdenu a z toho vyplývající odolností vůči roztokům solí chloridů, síranů a dusičnanů. Např. u solených komunikací užíváme odolnější druhy.

Video AVI

Dutinové zdivo

Dutiny mohou být navíc vyplněny sutí apod. - klasické podřezávání je tím velmi ztížené, vhodnější mohou být nerezové plechy.

Průběžná spára

Podřezávání zdiva řetězovou pilou i vrážení plechů se provádí ve vhodné spáře zdiva. U cihelného zdiva je určení vhodné spáry poměrně jasné.

Zdivo kamenné či smíšené rovné spáry nemívá, ale někdy je možné nalézt tzv. průběžnou spáru ve zdivu, což zjednoduší a zlevní odizolování zdiva, je možné podřezání zdiva vidiovým řetězem nebo vrážení nerezových plechů.

Na fotografiích vpravo jsou různé typy smíšeného zdiva s různou skladbou, je možné si na nich zkusit najít spáry, které by mohly být průběžné přes celou tloušťku zdiva.

Na třech uvedených fotografiích taková spára existuje a je naděje na průběžnou spáru. U jedné fotky není taková spára.

Podstatná je také tvrdost spar zdiva, někdy můžou být spáry obtížněji proříznutelné než cihly.

Pak zbývá podřezání zdiva tzv. diamantovým lanem, které řeže kameny i beton. Je to pomalejší a dražší.

Tvrdost spar zdiva

Podřezávání zdiva řetězovou pilou i vrážení plechů se provádí ve sparách zdiva.

V některých případech u cementové malty však může být malta ve sparách tvrdá, často tvrdší než samotné cihly.

To může působit obtíže při řezání či vtloukání plechů.

Jednoduchý improvizovaný test tvrdosti spar zdiva pomocí klíče je zobrazen na přiloženém videu. Bylo natočeno nepříliš kvalitně mobilem.

Spára na ukázce improvizovaného testu tvrdosti klíčem je měkká, řezání zdiva nebo vtloukání plechů do takové spáry by nemělo činit zásadní potíže.

Roztržený nerezový plech

Poškozený nerezový plech roztržený po střetu s kamenem ve zdi. V takovém případě je vražení nerezových plechů neproveditelné.

Galerie