Injektáže zdiva

Injektáž vlhkého zdiva

Jsou vhodné do smíšeného a kamenného zdiva i betonu v závislosti na vlhkosti zdiva. Do vrtů injektujeme speciální hydrofobní prostředky, případně kombinace s látkami utěsňujícími.

Injektážní prostředky mají vysokou hydrofobitu, nízkou viskozitu, funkčnost v zasoleném prostředí, jsou hygienicky a ekologicky nezávadné.

Provádění je ovlivněno složením zdiva, výskytem dutin, množstvím solí aj. Při vyšších vlhkostech zdiva užíváme tlakové injektážní čerpadlo s regulací tlaku do 12 atm.

Vyplněním KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE získáte naši pomoc při výběru vhodné metody sanace vlhkého zdiva.

Injektáže zdiva zlepšující statiku budov

Pro zvýšení pevnosti zdiva a nosných prvků provádíme tlakové injektáže cementové a injektáže stavebními lepidly.

Na obr. vpravo je tlaková injektáž cementovou směsí řezné spáry po provedeném podřezání zdiva tl. 90cm.