Jiné metody

Sanace vlhkého zdiva - další metody

Víte že: Odvětrávací metody jsou dostatečně účinné jen do určité míry vlhkosti, zhruba do 6-8%  hmotnostních?
Černá plíseň Na chladných místech  tepelných mostů, v rozích, koutech a okolí oken vzniká typická černá plíseň. Kritická teplota povrchu zdiva
je 13-14oC.

Podsekání zdiva s odizolováním

U zdiva smíšeného a kamenného je odizolování podsekáním často vhodná metoda zejména u vysokých vlhkostí.

Práce vyžaduje správný postup a časování. Spáru mezi zdivem starým a nově dozdívaným zejména u tlustých zdí tlakujeme cementovým čerpadlem proti dosedání zdiva.

Odvětrávací metody

Již v antice odváděli vlhkost z budov odvětrávanými dutinami ve zdivu nebo podlaze. Pro pohyb vzduchu se využívá komínový efekt, rozdíl hmot teplého a studeného vzduchu, tlak větru ...

Správný návrh funkčního odvětrávání není jednoduchý. Tento laický pokus o odvětrání podlah  nemá inspirovat, ale varovat. Majitel své dílo dokončil, do 2 let měl na nových omítkách závady.

pokus o odvětrání podlah

Zásadní podmínky pro dobré odvětrávání vlhkosti jsou dvě: 1. pohyb vzduchu v odvětrávací soustavě a 2. dostatečná plocha v soustavě na níž dochází k odpařování vody. Vídáme na stavbách pro tento účel oblíbené plastové ohebné drenážní perforované hadice, zřejmě pro jejich láci a snadnost instalace. Problém užití těchto trubic je v tom, že plastový povrch hadice vodu nenasává a tudíž odpařovací plochu neposkytuje!

Samotné odvětrávání zdiva i dobře navržené a zhotovené málokdy dokáže splnit současné nároky na obytný standard. Lze je využít jako doplňkové opatření v kombinaci s jinými sanačními metodami.

Elektrický odvlhčovač vzduchu Master DH721, výkon až 20 litrů/24hod. Odvlhčovače vzduchu urychlí vysychání zdiva pohlcováním vzdušné vlhkosti, neodstraňují příčinu vlhkosti.

Pro volbu vhodné metody sanace Vaší stavby je potřebné znát základní údaje specifikované v KONTAKTNÍM FORMULÁŘI.

Zateplení zdiva proti kondenzované vlhkosti

V chladných dnech nadměrně prochládá nedostatečně tepelně izolované zdivo. Vlhkost uvnitř budovy kondenzuje na chladném zdivu jako na okně, vlhkost do zdiva vsakuje a vytváří vlhkostní závady.

Řešením tohoto druhu vlhkostní závady je zateplení zdiva a zaizolování tepelných mostů, např. zateplovacím systémem z polystyrénu nebo minerální vaty.

Dočasným řešením proti plísním jsou různé biocidy jako Bochemit QB, Savo aj.

Kontaktní zateplovací systém brání odpařování vody ze zdiva. Pronikající vlhkost se projeví výrazněji na vnitřním líci zdiva.

Poruchy instalací a zatékání do zdiva

Často bývá vlhkost zdiva způsobena závadami dešťových svodů, odpadů, kanalizace, vodovodů i komínů. V tom případě pomůže oprava od příslušného řemeslníka.

Sifon dešťového svodu, zvaný geiger, bývá ucpán listím a blátem - špunt vedle sifonu na fotce.

Sifon dešťového svodu

Užitečné může být zjištění stavu kanalizace pomocí TV kamery - zajišťuje např. firma Ströer.

Odstranění plísní a hub

Kromě plísní, které lze odstranit např. přípravky zmíněnými výše, je v místech zvýšené vlhkosti a přítomnosti dřeva (např. u neodizolované dřevěné podlahy), možný výskyt dřevokazných hub. Nejobtížnější je likvidace Dřevomorky domácí.

Odstranění dřevomorky

Plodnice Dřevomorky domácí

Dřevomorka domácí je velmi odolná, agresivně se šířící houba. Živiny získává rozkladem dřeva, které tmavne, objevují se v něm trhliny a postupně se kostkovitě rozpadá.

Na obrázku je rozsáhlá plodnice dřevomorky pod stropem ve sklepě. Nejbližší dřevo je až v podlaze za zdí o patro výš, avšak provazcovité svazky cév (rhizomorfy) podhoubí dřevomorky dokáží prorůstat zdmi a umožňují dřevomorce transport živin i vody ze značných vzdáleností.

Na houbě se občas vyskytují kapičky vody (slovenský název je Drevokaz slzivý). Působí další zavlhčení místa napadení.

Likvidace dřevomorky vyžaduje najít dřevo ze kterého houba získává živiny a odstranit ho, případně i násypy. Okolní zdivo dokonale vystříkat - účinný je např. Bochemit QB nebo Lignofix‑E‑Profi. Učinkují i proti plísním a dřevokaznému hmyzu.

Hloubkový dosah mají mikrovlnná zařízení, která ničí dřevomorku vysokou teplotou v podstatě na principu kuchyňské mikrovlnky. Při neodborném provádění však hrozí zdravotní rizika.

Kontakty

VIT+ s.r.o.
Líšeňská 68 E
602 00 Brno

mobil: 602 734 486
mobil: 732 325 056

e-mail: info@vitplus.cz