Hydroizolace, izolace proti vodě

Svislé hydroizolace, nopové fólie

Sanace vlhkého zdiva často vyžadují zhotovení svislých hydroizolací venkovních. Klasické izolace proti vodě bývaly z asfaltových pásů chráněných cihelnou obezdívkou.

Dnes se užívají i hydroizolační stěrky bitumenové a silikátové. Mají dobrou přilnavost a elasticitu, tloušťku obvykle 2‑4mm. Chrání se např. nopovými fóliemi s PE kluznou fólií s geotextilií.

Plastové nopové fólie s prolisy umožňují odvětrávání zdiva a rychlejší vysychání.

Nopové fólie

Nopové fólie venkovní

Plastové nopové fólie s prolisy (obvykle 8mm nebo 20mm) se ukládají do výkopů podél zdí a umožňují odvětrávání zdiva i pod úrovní terénu a tedy urychlují vysychání.

Je nutno vyloučit možnost působení vody se spojitou hladinu nebo vody tlakové na nopovou fólii. Také ukončení nad terénem je nutné provést tak, aby za fólii nezatékalo ani nepršelo.

Nopové fólie s mřížkou

Tento typ nopové fólie je opatřen nalisovanou síťovanou mřížkou, která umožňuje nanesení omítky i obkladů na tuto fólii připevněnou na zdivu. Na okrajích nopové fólie se upevňují lišty s otvory zajišťujícími větrání zdiva.

Tato úprava umožňuje odvětrávání zdiva a omezuje zvyšování vlhkosti v takto zaizolovaném zdivu. Na nopovou fólii s mřížkou je možno nanést různou povrchovou úpravu podle potřeby.

Užívá se např. u vysokých vlhkostí suterénního zdiva u kterého není možnost vnějších odkopů, na soklové části budov apod.

Zvláštní druh hydroizolací jsou odvětrávané nopové fólie s mřížkou.

Svislé hydroizolace pod úrovní terénu bývají prováděny z výkopů, často ve stísněném prostoru. Užíváme elektrický minibagr DH 0115 využitelný i uvnitř objektů.

Vodorovné podlahové hydroizolace

Sanace vlhkého zdiva bývají často doplněny novými hydroizolacemi podlah. Užíváme hlavně svařované plastové fólie. Dobře lze užít i modifikované asfaltové pásy s kvalitní vložkou.

Propojení podlahových izolací na izolace proti vodě ve zdivu je obtížnější úkon, lze provádět různými způsoby, nejjednodušší je užití kvalitní hydroizolační stěrky (pdf, 144kB).

Hydroizolační stěrka s vysokou průtažnost

 

Kontakty

VIT+ s.r.o.
Líšeňská 68 E
602 00 Brno

mobil: 602 734 486
mobil: 732 325 056

e-mail: info@vitplus.cz