Časté dotazy

1. Jaké izolace při podřezání zdiva užíváte?
Pro vodorovné izolace proti vodě ve zdivu užíváme tuhé PE pásy tl. 1,5‑2mm. Je to houževnatý a odolný materiál, inertní vůči agresívním solným roztokům ve zdivu, s velmi dlouhou životností.

2. Svařujete plastové pásy?
Při podřezávání zdiva ne, to není proveditelné. Umístíme je s přesahem cca. 5cm přes sebe a dotěsníme speciálními deskoklíny. Proti vodě, kromě vody tlakové, jsou tyto spoje 100% spolehlivé. Plastové pásy svařujeme při izolaci podlah.

3. Jak dlouho trvá průměrně podřezání zdiva rodinného domu?
Rodinný dům izolujeme průměrně 3 dny podle jeho velikosti i členitosti, případně výškovým rozdílům a pod. Vrážení nerezových plechů bývá rychlejší na rovných úsecích, při vykrývání vnitřních rohů bývá pomalejší.

4. Kolik přibližně stojí sanace vlhkého zdiva rodinného domu?
Podřezání zdiva celého rodinného domu včetně odizolování průměrně asi 30‑40 tis. Kč. Může hodně kolísat nahoru i dolů podle rozměrů domu, tlouštěk zdiva atd. Vrážení nerezových plechů je dražší. Přesnější výpočet lze provést vložením konkrétních rozměrů do cenové kalkulačky.

5. Nepopraskají zdi domu?
Při správném provádění podřezávání zdiva a důkladném klínování k popraskání zdiva nedojde. Při vrážení nerezových plechů mohou vibrace mít vliv na konstrukci tehdy, je-li již staticky narušena. Vždy záleží na správném provádění. Injektáže jsou proti vzniku trhlin metody obvykle bezpečné.

6. Jsou injektáže vlhkého zdiva spolehlivé?
Metoda injektáže je spolehlivá při rozumnému užívání. Užívá se zejména u smíšeného a kamenného zdiva. Není všude použitelná, avšak není třeba ji zatracovat. Při dobrém průzkumu a správné aplikaci dává dobré výsledky. Vyžaduje zkušenost, doporučuje se užití sanačních omítek.

7. Je po vás hodně uklízení?
U méně vlhkého zdiva se práší při podřezávání zdiva, nábytek a zařízení je dobré přikrýt. Pokud je místo na provádění zvenku, můžeme podřezávat, vrážet nerezové plechy tzv. do podlahy a tím vnitřní úklid odpadá.

8. Podřezáváte i smíšené zdivo s kameny?
Někdy je to možné v průběžné spáře. Jinak zdivo s kameny řežeme tzv. diamantovým lanem s vodním výplachem pro chlazení lana. Pro rozhodnutí o metodě je třeba zdivo a jeho složení prozkoumat, nejlépe bez omítek. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ slouží k výběru vhodné metody sanace vlhkého zdiva.

9. Jak dlouho předem je třeba vás objednat?
Průměrně 1-2 týdny, mimo sezónu stačí kratší doba. Čím dřív, tím snáze domluvíme vhodný termín.

10. Jak dlouho trvá než zdivo vyschne?
Vlhké zdi obsahují překvapivě velké množství vody. Poměrně běžných 10% hmotnostní vlhkosti je 160 litrů(!) v 1m3. Klasický vzorec říká: t = S x d2, kde koef. S = 0,28 (cihla), 1,2‑1,4 (vápenec, pórobeton, beton), d = tl.zdiva v cm, t = doba vysychání ve dnech. Doba závisí kvadraticky na tlouštce zdiva. Dále na stupni vlhkosti, intenzitě větrání a vytápění, povrchové úpravě zdiva atd.

11. Co je třeba mít připraveno pro podřezávání zdiva?
Přístup ke zdivu alespoň z jedné strany, nejlépe šířky cca. 1,5m. K podřezávání zdiva je třeba třífázový proud 380V (do vzdálenosti 70m od místa provádění), případně užijeme elektrocentrálu. Je třeba znát alespoň přibližně, kde procházejí nějaká instalační, elektrická, plynová aj. vedení.

12. Jak daleko jezdíte provádět sanace vlhkého zdiva?
Občas po celé republice, ale těžiště naší činnosti zůstává na jižní Moravě. Při cestách mimo Brno si účtujeme náklady na dopravu, případně ubytování.

Kontakty

VIT+ s.r.o.
Líšeňská 68 E
602 00 Brno

mobil: 602 734 486
mobil: 732 325 056

e-mail: info@vitplus.cz