Logo VIT+

Tvrdost spar zdiva

Podřezávání zdiva řetězovou pilou i vrážení plechů se provádí ve sparách zdiva.

V některých případech u cementové malty však může být malta ve sparách tvrdá, často tvrdší než samotné cihly.

To může působit obtíže při řezání či vtloukání plechů.

Jednoduchý improvizovaný test tvrdosti spar zdiva pomocí klíče je zobrazen na přiloženém videu. Bylo natočeno nepříliš kvalitně mobilem.

Spára na ukázce improvizovaného testu tvrdosti klíčem je měkká, řezání zdiva nebo vtloukání plechů do takové spáry by nemělo činit zásadní potíže.


VIT+ s.r.o.
Líšeňská 68 E, Brno
mobil: 602 734 486, 732 325 056
e-mail: info@vitplus.cz

Jednoduchý test tvrdosti spáry
Video (0,4MB Quick Time)