Logo VIT+

Sanace vlhkého zdiva - další metody

Podsekání zdiva s odizolováním

U zdiva smíšeného a kamenného je odizolování podsekáním často vhodná metoda zejména u vysokých vlhkostí.

Práce vyžaduje správný postup a časování. Spáru mezi zdivem starým a nově dozdívaným zejména u tlustých zdí tlakujeme cementovým čerpadlem proti dosedání zdiva.

Odvětrávací metody

Již v antice odváděli vlhkost z budov odvětrávanými dutinami ve zdivu nebo podlaze. Pro pohyb vzduchu se využívá komínový efekt, rozdíl hmot teplého a studeného vzduchu, tlak větru ...

Správný návrh funkčního odvětrávání není jednoduchý. Tento laický pokus o odvětrání podlah (foto) nemá inspirovat, ale varovat. Majitel své dílo dokončil, do 2 let měl na nových omítkách závady.

Zásadní podmínky pro dobré odvětrávání vlhkosti jsou dvě: 1. pohyb vzduchu v odvětrávací soustavě a 2. dostatečná plocha v soustavě na níž dochází k odpařování vody. Vídáme na stavbách pro tento účel oblíbené plastové ohebné drenážní perforované hadice, zřejmě pro jejich láci a snadnost instalace. Problém užití těchto trubic je v tom, že plastový povrch hadice vodu nenasává a tudíž odpařovací plochu neposkytuje!

Samotné odvětrávání zdiva i dobře navržené a zhotovené málokdy dokáže splnit současné nároky na obytný standard. Lze je využít jako doplňkové opatření v kombinaci s jinými sanačními metodami.

Elektrický odvlhčovač vzduchu Master DH721, výkon až 20 litrů/24hod. Odvlhčovače vzduchu urychlí vysychání zdiva pohlcováním vzdušné vlhkosti, neodstraňují příčinu vlhkosti.

Pro volbu vhodné metody sanace Vaší stavby je potřebné znát základní údaje specifikované v KONTAKTNÍM FORMULÁŘI.

Zateplení zdiva proti kondenzované vlhkosti

V chladných dnech nadměrně prochládá nedostatečně tepelně izolované zdivo. Vlhkost uvnitř budovy kondenzuje na chladném zdivu jako na okně, vlhkost do zdiva vsakuje a vytváří vlhkostní závady.

Řešením tohoto druhu vlhkostní závady je zateplení zdiva a zaizolování tepelných mostů, např. zateplovacím systémem z polystyrénu nebo minerální vaty.

Dočasným řešením proti plísním jsou různé biocidy jako Bochemit QB, Savo aj.

Kontaktní zateplovací systém brání odpařování vody ze zdiva. Pronikající vlhkost se projeví výrazněji na vnitřním líci zdiva.

Poruchy instalací a zatékání do zdiva

Často bývá vlhkost zdiva způsobena závadami dešťových svodů, odpadů, kanalizace, vodovodů i komínů. V tom případě pomůže oprava od příslušného řemeslníka.

Sifon dešťového svodu (foto), zvaný geiger, bývá ucpán listím a blátem - špunt vedle sifonu na fotce.

Užitečné může být zjištění stavu kanalizace pomocí TV kamery - zajišťuje např. firma Ströer.

Odstranění plísní a hub

Kromě plísní, které lze odstranit např. přípravky zmíněnými výše, je v místech zvýšené vlhkosti a přítomnosti dřeva (např. u neodizolované dřevěné podlahy), možný výskyt dřevokazných hub. Nejobtížnější je likvidace Dřevomorky domácí.


VIT+ s.r.o.
Líšeňská 68 E, Brno
mobil: 602 734 486, 732 325 056
e-mail: info@vitplus.cz


Vybouraný otvor k odizolování
Zvětšit
Postupným vybouráváním
otvorů
ve správném pořadí
je vkládána izolace
do zdiva.
Víte že:
Odvětrávací metody

jsou dostatečně účinné
jen do určité
míry vlhkosti,
zhruba do 6-8%
hmotnostních?
Černá plíseň
Na chladných místech
tepelných mostů,
v rozích, koutech
a okolí oken
vzniká typická
černá plíseň.
Kritická teplota
povrchu zdiva
je 13-14oC.