Logo VIT+

Průběžná spára

Podřezávání zdiva řetězovou pilou i vrážení plechů se provádí ve vhodné spáře zdiva. U cihelného zdiva je určení vhodné spáry poměrně jasné.

Zdivo kamenné či smíšené rovné spáry nemívá, ale někdy je možné nalézt tzv. průběžnou spáru ve zdivu, což zjednoduší a zlevní odizolování zdiva, je možné podřezání zdiva vidiovým řetězem nebo vrážení nerezových plechů.

Na fotografiích vpravo jsou různé typy smíšeného zdiva s různou skladbou, je možné si na nich zkusit najít spáry, které by mohly být průběžné přes celou tloušťku zdiva.

Na třech uvedených fotografiích taková spára existuje a je naděje na průběžnou spáru. U jedné fotky není taková spára.

Podstatná je také tvrdost spar zdiva, někdy můžou být spáry obtížněji proříznutelné než cihly.

Pak zbývá podřezání zdiva tzv. diamantovým lanem, které řeže kameny i beton. Je to pomalejší a dražší.


VIT+ s.r.o.
Líšeňská 68 E, Brno
mobil: 602 734 486, 732 325 056
e-mail: info@vitplus.cz

Průběžná spára - příklad 1
Zvětšit


Průběžná spára v tomto zdivu není - příklad 3
Zvětšit


Průběžná spára - příklad 2
Zvětšit


Průběžná spára - příklad 4
Zvětšit